13 - Sun visor- RH BHH2166

- Roadster. Standard September 1976 on